☰ Menu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach

Czwartek 27.02.2020

zaawansowane

Typy szkół

W naszej szkole młodzież kształci się na następujących kierunkach:

 

 

§TECHNIKUM EKONOMICZNE

§LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

§BRANŻOWA  SZKOŁA  I  STOPNIA

TECHNIKUM EKONOMICZNE

kształci młodzież w zawodach:

  • TECHNIK EKONOMISTA 


Kierunek ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwent przygotowywany jest do obliczania podatków, zajmowania się sprawami kadrowo-płacowymi oraz prowadzenia rachunkowości. Nabywa kwalifikacje do wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 


Kierunek ten przygotowuje do pracy w biurach podróży: przygotowanie oferty, planowanie i układanie programów imprez turystycznych, kalkulowanie ich kosztów, prowadzenie i udzielanie informacji turystycznej (również w językach obcych), sporządzanie umów, korzystanie z przepisów celnych i dewizowych, posługiwanie się przepisami prawnymi w organizacji turystyki, itp. 

TECHNIKUM - to szkoła zapewniająca solidne przygotowanie na studia wyższe, zwłaszcza ekonomiczne. Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości oraz dyplomu technika ekonomisty lub technika obsługi turystycznej Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w ramach praktyk zawodowych w bankach, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej oraz w biurach podróży. Możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.


 

 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   MISTRZOSTWA SPORTOWEGO


KLASY:

  • Klasa administracyjno-prawna - przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z WOS-u, historii, języka polskiego oraz do podjęcia studiów na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia i europeistyka, historia, język polski, dziennikarstwo.
  • Klasa przyrodniczo–informatyczna - przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z biologii i chemii, rozwija umiejętności badawcze przez innowacyjne metody nauczania, przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych oraz informatycznych; zdobyte umiejętności posłużą m.in. do projektowania grafiki na potrzeby serwisów internetowych.
  •  Oddział mistrzostwa sportowego o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i chłopców (nabór ciągły) – przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z biologii oraz do podjęcia studiów na kierunkach: wychowanie fizyczne (AWF), przyrodniczych i turystycznych. Zajęcia sportowe będą prowadzone w nowoczesnej hali sportowej - Gryf Arena. 

 

Szkoła zapewnia przygotowanie młodzieży do podjęcia studiów wyższych lub do kontynuacji nauki w szkole policealnej. 

Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania artystyczne (opieka i pomoc fachowców) oraz sportowe (m.in. SKS-y piłki: siatkowej, koszykowej i nożnej). Możliwość nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego

 

 

BRANŻOWA  SZKOŁA  I  STOPNIA

Kształci młodzież:

która podjęła naukę zawodu jako pracownicy młodociani. Nauka w szkole trwa 3 lata. W ramach kształcenia w zawodach sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych wszystkie zajęcia odbywają się w szkole. W innych zawodach przedmioty ogólnokształcące są nauczane w szkole, a zawodowe w systemie kursowym. Kursy Io, II o i IIIo są organizowane odpowiednio w I, II i III klasie. 

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym - W zawodach nierzemieślniczych obowiązuje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zdawany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną; absolwent otrzymuje tytuł robotnika wykwalifikowanego, a w zawodach rzemieślniczych absolwenci mają prawo wyboru egzaminu; zdając przed komisją Izby Rzemieślniczej – otrzymują tytuł czeladnika lub zdając przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną – otrzymują tytuł robotnika wykwalifikowanego. Absolwenci będą; mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 

Wytworzył:
Teresa Wyrwińska-Kowalska
Udostępnił:
Teresa Wyrwińska-Kowalska
(2010-03-29 20:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Teresa Wyrwińska-Kowalska
(2019-02-14 21:29:27)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X